Kedudukan Zakat Dalam Islam

Kedudukan Zakat Dalam Islam

Hukum dan Fungsi Zakat Secara tegas, rasulullah saw. menempatkan zakat sebagai salah satu Rukun Islam. Al-Qur’an senantiasa menunjukkan ibadah zakat sebagai sebuah pernyataan akan kebenaran dan kesucian iman. Selain itu, zakat juga merupakan bukti keimanan dan wujud...
Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Ditinjau dari segi bahasa, kata “zakat” merupakan kata dasar dari “zakaa” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu “zakaa” berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu “zakaa” berarti orang itu baik. (Qhardhawy, Fiqhuz Zakat). Dari kata...
Membangun Peradaban Zakat

Membangun Peradaban Zakat

Sejarah menunjukkan, kegemilangan peradaban Islam di dunia tidak terlepas dari peranan zakat. Secara kasat mata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuktikan, kemiskinan di negerinya yang pada awal pemerintahannya mencapai angka 63% dari jumlah penduduknya, dalam tiga...
Open chat
1
Assalamualaikum Wr WB